Om alkoholisme og rusavhengighet

Vi alkoholikere og rusmisbrukere vet, kanskje bedre enn noen, at vi ikke bevisst har gått inn for å bli alkoholikere/misbrukere.
Det er ikke noe vi har ønsket, vi har drukket oss til å bli alkoholikere og ruset oss til å bli rusavhengige. Alkoholen og rusen har overstyrt vår vilje.
Vi er ikke mennesker uten ryggrad og en gjeng egoister, vi er syke!

Opp i gjennom har meningene vært forskjellige; er alkoholisme/rusmisbruk en sykdom? I dag er leger og helsepersonell enige om at det er en sykdom, det er  diagnostisert som en sykdom med eget diagnosenummer.
 
Du som leser dette og som innerst inne vet at det er alkoholen og eller rusen som styrer deg og ikke omvendt, du skal vite at det er en sykdom. Du skal også vite at det finnes en løsning om du selv vil. Et bedre liv er i vente.
 
Det har vært forsket mye, men fortsatt savnes kunnskap om det sykelige alkoholbehovets sanne natur. Med dagens kunnskap er det enighet om at en alkoholiker og rusmisbruker trenger behandling, hjelp og rehabilitering.
 
Rehabilitering og hjelp
Om vi tar et blikk bakover, så var oppfatningen at alkoholisme var en form for sinnsykdom.
Alkoholikeren hadde en alvorlig karakterbrist. Til skade for andre og seg selv. Behandlingen ble deretter, med straff og innleggelse på en anstalt. I dag har det offentlige hjelpeapparat og private klinikker en helt annen kunnskap, og kan dermed gi en mer adekvat behandling. Avgiftning er første steg, deretter rehabilitering. Det siste er det vanskeligste. Hvordan få til det nye livet etter å ha hatt alkoholen som følgesvenn? Bare den som har prøvd vet hvor vanskelig det kan være.
 
Som du har lest, kunnskap og behandling av en alkoholiker har endret seg stort, og det til det bedre.
Det som ikke har endret seg på et halvt hundre år er resultatet når alkoholikere hjelper hverandre.
Sammen er vi sterkere enn om vi står alene, og vi står langt bedre rustet til å få til et liv uten alkohol. Her kommer De norske Lenker inn som en viktig del av en alkoholikers rehabilitering.
 
Rehabilitering i De norske Lenker i Drammen
«Jeg var sjanseløs; lovet på tro og ære at jeg aldri skulle drikke igjen. Det holdt ikke lenge.»
 
«Jeg tror det viktigste jeg har lært i Lenkene, ved siden av det å holde meg edru, er at jeg ikke klarer jobben alene. Jeg trenger andre for å forbli edru. Før så jeg på det som et svakhetstegn, nå vet jeg bedre; det er en styrke»
 
«I lenkene slapp jeg å avlegge et løfte om et evig edruskap. Vi gjør så godt vi kan, og vi tar en dag om gangen»
 
«Da jeg sprakk etter 4 måneder, var det tungt å gå opp trappene til Lenkene igjen. De tok meg varmt i mot, og jeg delte noen erfaringer etter å ha vært utpå igjen. Det tror jeg de lærte noe av også.»
 
 
Rehabiliteringen starter med et enkelt spørsmål. Svarer du ja, er du allerede i gang. Spørsmålet er:
Erkjenner du at du er alkoholiker, og vil du gjøre noe med det?
 
Neste steg er å ta kontakt med oss. Det kan du gjøre på to måter, du ringe oss eller du kan komme på
et møte.
 
Telefon: 917 79 060 eller  32 89 08 06 
Møtetider: Tirsdag kl 1900 til 2100. Fredager kl 1930 til 2130
 
Enten du velger telefon eller møte, skal du vite at det du sier og hvem du er blir mellom oss.
 
Medlemskap i De norske Lenker innebærer ikke at du må avlegge noe løfte, men at du gjør et ærlig forsøk på å løse ditt alkoholproblem.
 
Hvordan kan så et medlemskap i De norske Lenker øke sjansene for at du avstår fra alkohol?

Jo, vi snakker samme språk og vi snakker ut med hverandre. Vi har tillit til hverandre, vi er ærlige. Med forente krefter hjelper vi hverandre.

Dette er kjernen i vårt fellesskap; at vi har et oppriktig ønske om forandring og vilje til å hjelpe andre. Vi kaller det Lenkeidéen.

Den indre overbevisning om at Lenkeidéen skaper en solid grunnmur for edruskap og et mer harmonisk liv kan ta tid. Slik ditt ønske om et nytt liv har tatt tid for å modnes, skal også Lenkeidéen få modnes i deg. Raushet og tålmodighet er verdier vi holder høyt.
 
Verdiløs,verdifull
Ekteskapet ryker, barna og jobben blir borte. Foreldre, familie og venner har mistet troen på deg.
Ikke er det balanse i det økonomiske regnskapet heller. Konsekvensene er forskjellige fra person til person, men i kjølvannet av en aktiv alkoholikers liv ligger skjebnene strødd. De fleste kan enes om det.
 
Mange alkoholikere kjenner seg også igjen dette: Når alkoholen har tatt tak, følger gjerne følelsen av å være verdiløs med på kjøpet.
 
Når du har bestemt deg for endring og tar i mot den hjelp du kan få, tar rehabiliteringen på alvor, og, som vi håper, slår følge med oss i Lenkene, da kan en annen følelse melde seg.

Følelsen av å være verdifull!