Slik arbeider De Norske Lenker

Har den alkoholsyke/ rusavhengige gjennom eget intiativ eller gjennom en pårørende søkt kontakt med lenkene, informeres personen om sykdommen alkoholisme/rusavhengig og om lenkenes ideprogram, de 7 punkter.
Deretter avgjør den hjelpesøkende selv, uten å gi noe løfte, om han eller hun vil bli fri fra sin avhengihet og gjøre et ærlig forsøk på å løse sitt problem gjennom medlemskap i Lenkene. Gjennom samvær med lenkekammerater får det nye medlemmet den hjelp og moralske støtte som han/hun trenger.
 
Hvordan kan det være mulig at vi gjennom lenkesamhørighet kan avstå fra alkoholen? Jo vi snakker samme språk, vi kan snakke ut med hverandre, vi vinner hverandres fortrolighet og vi tror på hverandre gjennom at vi er ærlige. Med forente krefter hjelper vi til og holder alltid kjærligheten til medmenneskene åpne. Dette er kjernen i hele vårt fellesskap. Vi gleder oss over våre felles fremganger og håper at de som ennå ikke kjenner seg tilfreds, litt etter litt kan tilegne seg troen på lenkeideen, som vi lenker neppe kan leve et nøkternt og harmonisk liv uten. Den indre overbevisningen må få tid til å modnes.
Vi viser vår takknemlighet mot lenkene gjennom å hjelpe nye medlemmer.